ไม่จำเป็นต้องมีผัวก็ได้ แค่ลิ้นก็เอาน้ำร่านแตกได้

Comments are closed.