เบื่อเตียงกับโซฟาเลยเปลี่ยนมาเย็ดตรงบันไดทาเข้าที่พักแทนร่านดีเหมือนกัน

Comments are closed.